یا فاطمه زهرا (س)

http://www.media.welayatnet.com/19434

گفتم که رخصتی بده یهتر بخوانمت...مهرت اجازه دادکه مادر بخوانمت
مادرم حضرت زهرا،پدرم شاه نجف خوش به حالم که چه مادر پدری دارم من...

اسلام علیک یا مادر

199 0
ثبت نظر
1395/12/12-14:15