روحانی

http://www.media.welayatnet.com/19794

اساس کار یک روحانی دعوت به توحید است
هرکس در هر شغل و حرفه‌ای که وارد می شود یک غایت و هدفی را در نظر می گیرد بطور مثال هدف یک پزشک درمان بیماریهای جسمی یک مریض است یا یک مهندس مکانیک قصد و هدفش ارتقا سطح کیفی خودرو می‌باشد تا خودرویی با کیفیت خوب، وارد بازار کند. مقام معظم رهبری هدف و غایت کار یک روحانی را دعوت و پررنگ کردن زندگی مردم بر اساس توحید بیان می دارند. [96/6/6] همانطور که انبیاء سعی در دعوت و توحیدی کردن زندگی مردم داشته‌اند. خداوند در قرآن در مورد این هدف انبیاء می فرماید: «وَ إِلي‏ عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ [اعراف/65] و به سوی قوم عاد، برادرشان «هود» را (فرستادیم) گفت: ای قوم من! (تنها) خدا را پرستش کنید.» اما توحید بدان معنا نیست که اکتفا به آموزش وحدانیت کرده و اینکه بگوییم خدا یکی است و دوتا نیست؛ بلکه توحید یعنی سبک زندگی و اینکه مدیریت زندگی بر اساس توحید و محوریت الله باشد که در این صورت اگر بتوانیم به این غایت نزدیک شویم، تفکرات غیردینی و مادی‌گرایانه‌ی غرب، رنگ می بازد. از آثار تفکر مبتنی بر توحید، ایجاد حیات طیبه است. مقام معظم رهبری در تعریف حیات طیبه می فرمایند: «حیات طیّبه یعنی چه؟ یعنی همه‌ی این چیزهایی که بشر برای بِه‌زیستی خود، برای سعادت خود به آنها احتیاج دارد. مثلاً عزّت ملّی جزو حیات طیّبه است؛ ملّت ذلیل، توسری‌خور، حیات طیّبه ندارد. استقلال، وابسته نبودن به بیگانگان و به دیگران جزو حیات طیّبه است. حیات طیّبه را فقط در عبادات و در کتابهای دعا که نباید جستجو کرد؛ واقعیّات زندگی اینها است.» [94/6/25] پی نوشت: دیدار مقام معظم رهبری با طلاب تهران، 96/6/6. دیدار مقام معظم رهبری با فرماندهان سپاه، 94/6/25.

همانطور که پیامبران رسالتشان رساندن زندگی مردم به توحید بود، روحانیت نیز باید اساس کار خود را برای توحیدی کردن زندگی مردم قرار دهند و توحیدی کردن یعنی رساندن به حیات طیبه که توام با سبک زندگی براساس محوریت الله است.

رای شما -
72 0
ثبت نظر
1396/06/18-08:21
http://www.media.welayatnet.com/19793

اساس کار یک روحانی دعوت به توحید است
هرکس در هر شغل و حرفه‌ای که وارد می شود یک غایت و هدفی را در نظر می گیرد بطور مثال هدف یک پزشک درمان بیماریهای جسمی یک مریض است یا یک مهندس مکانیک قصد و هدفش ارتقا سطح کیفی خودرو می‌باشد تا خودرویی با کیفیت خوب، وارد بازار کند. مقام معظم رهبری هدف و غایت کار یک روحانی را دعوت و پررنگ کردن زندگی مردم بر اساس توحید بیان می دارند. [96/6/6] همانطور که انبیاء سعی در دعوت و توحیدی کردن زندگی مردم داشته‌اند. خداوند در قرآن در مورد این هدف انبیاء می فرماید: «وَ إِلي‏ عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ [اعراف/65] و به سوی قوم عاد، برادرشان «هود» را (فرستادیم) گفت: ای قوم من! (تنها) خدا را پرستش کنید.» اما توحید بدان معنا نیست که اکتفا به آموزش وحدانیت کرده و اینکه بگوییم خدا یکی است و دوتا نیست؛ بلکه توحید یعنی سبک زندگی و اینکه مدیریت زندگی بر اساس توحید و محوریت الله باشد که در این صورت اگر بتوانیم به این غایت نزدیک شویم، تفکرات غیردینی و مادی‌گرایانه‌ی غرب، رنگ می بازد. از آثار تفکر مبتنی بر توحید، ایجاد حیات طیبه است. مقام معظم رهبری در تعریف حیات طیبه می فرمایند: «حیات طیّبه یعنی چه؟ یعنی همه‌ی این چیزهایی که بشر برای بِه‌زیستی خود، برای سعادت خود به آنها احتیاج دارد. مثلاً عزّت ملّی جزو حیات طیّبه است؛ ملّت ذلیل، توسری‌خور، حیات طیّبه ندارد. استقلال، وابسته نبودن به بیگانگان و به دیگران جزو حیات طیّبه است. حیات طیّبه را فقط در عبادات و در کتابهای دعا که نباید جستجو کرد؛ واقعیّات زندگی اینها است.» [94/6/25] پی نوشت: دیدار مقام معظم رهبری با طلاب تهران، 96/6/6. دیدار مقام معظم رهبری با فرماندهان سپاه، 94/6/25.

همانطور که پیامبران رسالتشان رساندن زندگی مردم به توحید بود، روحانیت نیز باید اساس کار خود را برای توحیدی کردن زندگی مردم قرار دهند و توحیدی کردن یعنی رساندن به حیات طیبه که توام با سبک زندگی براساس محوریت الله است.

77 0
ثبت نظر
1396/06/18-08:21
http://www.media.welayatnet.com/19512

شعر طنز کلید روحانی
شعر طنز کلید روحانی

شعر طنز کلید روحانی

92 0
ثبت نظر
1395/12/22-11:34
http://www.media.welayatnet.com/19509

اقتصاد مقاومتی و توهم پیروزی
اقتصاد مقاومتی و توهم پیروزی

اقتصاد مقاومتی و توهم پیروزی

87 0
ثبت نظر
1395/12/22-11:33