شرمنده

http://www.media.welayatnet.com/19514

وقتی امام امت ابزاز شرمندگی می کند
وقتی امام امت ابزاز شرمندگی می کند

رای شما +
94 0
ثبت نظر
1395/12/22-11:35