سند 2030

http://www.media.welayatnet.com/19762

سند 2030 ملغی شد
سند ۲۰۳۰ ملغی شد جلسه ۷۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی برگزار شد که در این جلسه سند ۲۰۳۰ لغو و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنای تمام فعالیت‌ها عنوان شد. سند۲۰۳۰ لغوشده ولی باطل نشده است. درس شهید حسین_فهمیده باید به کتابهای درسی بازگردد این مطالبه مردم شهیدپرور کشور است. دولت چرا در برابر خواست مردم مقاومت میکند؟ چرا انتظارات مردم را برآورده نمی کند؟

شهید فهمیده

رای شما +
180 0
ثبت نظر
1396/06/01-10:30