سند 2030

http://www.media.welayatnet.com/19762

سند 2030 ملغی شد
سند ۲۰۳۰ ملغی شد جلسه ۷۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی برگزار شد که در این جلسه سند ۲۰۳۰ لغو و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنای تمام فعالیت‌ها عنوان شد. سند۲۰۳۰ لغوشده ولی باطل نشده است. درس شهید حسین_فهمیده باید به کتابهای درسی بازگردد این مطالبه مردم شهیدپرور کشور است. دولت چرا در برابر خواست مردم مقاومت میکند؟ چرا انتظارات مردم را برآورده نمی کند؟

شهید فهمیده

186 0
ثبت نظر
1396/06/01-10:30