#نوخبگان

http://www.media.welayatnet.com/19954

جوانان ونخلبگان ولایی
پسر ۱۰ ساله ایرانی که مخترع و طراح مفهومی خودروست و شرکت تسلا و ولوو دنبال او هستند

جوانان  ونخلبگان ولایی

113 0
ثبت نظر
1396/11/04-19:39