#عرب

http://www.media.welayatnet.com/20608

شاهنشاه: ایران به همه کشورهای عرب کمک کرده است
شاهنشاه: ایران به همه کشورهای عرب کمک کرده است. (آن موقع خوب بود، ولی الآن که ایران از جبهه مقاومت حمایت میکند بد است؟)

شاهنشاه: ایران به همه کشورهای عرب کمک کرده است

30 0
ثبت نظر
1397/10/05-12:38