پهلوی

http://www.media.welayatnet.com/20609

روزنامه اطلاعات، 14 اردیبهشت 1354: ایران 125 میلیون دلار (به نرخ آبان 97: چیزی حدود 450 میلیارد تومان) به مصر کمک کرده است:
روزنامه اطلاعات، 14 اردیبهشت 1354: ایران 125 میلیون دلار (به نرخ آبان 97: چیزی حدود 450 میلیارد تومان) به مصر کمک کرده است:

روزنامه اطلاعات، 14 اردیبهشت 1354: ایران 125 میلیون دلار (به نرخ آبان 97: چیزی حدود 450 میلیارد تومان) به مصر کمک کرده است:

23 0
ثبت نظر
1397/10/05-15:03