هخامنشی

http://www.media.welayatnet.com/20610

هخامنشیان چه اسم‌هایی برای پسران خود انتخاب می‌کردند؟
سگ، گراز، گاومیش، گرگ، روباه، کرکس، جغد، موش، شتر کوچک، گورخر، کرم خاکی، پشمالو، کچل و...! این‌ها در فرهنگ هخامنشی فحش نبود. بلکه نام‌هایی بود که پارسیان در آن دوره روی فرزندان خود می‌گذاشتند.

هخامنشیان چه اسم‌هایی برای پسران خود انتخاب می‌کردند؟

15 0
ثبت نظر
1397/10/13-19:41