هخامنشیان

http://www.media.welayatnet.com/20628

هخامنشیان از خود خط نداشتند. آرامی‌ها و عیلامی‌ها برای هخامنشیان خط ساختند
هخامنشیان از خود خط نداشتند. آرامی‌ها و عیلامی‌ها برای هخامنشیان خط ساختند

هخامنشیان از خود خط نداشتند. آرامی‌ها و عیلامی‌ها برای هخامنشیان خط ساختند

32 0
ثبت نظر
1397/11/04-18:42