behzadkashaniii

http://www.plus.welayatnet.com/20343

موبد دهالا: طبق اوستا، آریایی‌ها از سرزمینی دیگر وارد ایران امروزی شدند
موبد دهالا: طبق اوستا، آریایی‌ها از سرزمینی دیگر وارد ایران امروزی شدند

موبد دهالا: طبق اوستا، آریایی‌ها از سرزمینی دیگر وارد ایران امروزی شدند

242 0
ثبت نظر
1397/02/28-13:02
http://www.plus.welayatnet.com/20315

رضاشاه حتی یک روز هم در برابر متفقین اشغالگر مقاومت نکرد
رضاشاه حتی یک روز هم در برابر متفقین اشغالگر مقاومت نکرد

رضاشاه حتی یک روز هم در برابر متفقین اشغالگر مقاومت نکرد

202 0
ثبت نظر
1397/02/15-15:05
http://www.plus.welayatnet.com/20314

ستایشِ مدیر تلگرام از فیلم 300 و سکوت خفت‌بار باستانگرایان
ستایشِ مدیر تلگرام از فیلم 300 و سکوت خفت‌بار باستانگرایان

ستایشِ مدیر تلگرام از فیلم 300 و سکوت خفت‌بار باستانگرایان

167 0
ثبت نظر
1397/02/12-07:36
http://www.plus.welayatnet.com/20313

رهبران زرتشتی و تحریف عمدی اوستا
رهبران زرتشتی و تحریف عمدی اوستا

رهبران زرتشتی و تحریف عمدی اوستا

195 0
ثبت نظر
1397/02/11-14:31
http://www.plus.welayatnet.com/20265

داریوش هخامنشی و بستن آب بر مردم
آملی کورت : داریوش از مردم بابت استفاده از رودخانه باج دریافت میکرد

داریوش هخامنشی و بستن آب بر مردم

254 0
ثبت نظر
1397/01/15-06:26
http://www.plus.welayatnet.com/20264

داریوش و بستن آب بر مردم!
داریوش هخامنشی و بستن آب بر مردم! داریوش آب را بر مردم بست و پس از دریافت مبلغی هنگفت آب را بر آنان باز کرد...

داریوش و بستن آب بر مردم!

207 0
ثبت نظر
1397/01/15-06:19
http://www.plus.welayatnet.com/20263

سابقه تکفیر در زرتشتی‌گری
در هر دین و مکتبی، چه بسا تکفیر دیگر پیروان آن طریقت از سوی بری افراد، امری مرسوم باشد. در تاریخ زرتشتیگری نیز فراوان به این مورد برمی‌خوریم. قابل توجه آنانی که مدعی هستند در تاریخ زرتشتی؛ تکفیر وجود نداشته و ندارد! در تاریخ قدیم زرتشتی، متعدداً شاهد موارد تکفیر هستیم. از آن دسته می‌توان به تکفیر مزدک و پیروانش توسط موبدان زرتشتی اشاره کرد که در نتیجه آن بیش از 100 هزار تن زرتشتیِ دگراندیش به دست موبدان کشته شدند. از این دست موارد در تاریخ زرتشتی زیاد است. در تاریخ معاصر زرتشتی و حتی پیش از آن یعنی از قرن 19 میلادی به این سو نیز شاهد موارد متعددی تکفیرِ زرتشتیان به دست برخی موبدان بوده‌ایم که رهبران زرتشتی، دیدگاه‌های متفاوتِ هم‌طیفان خود را برنتافته و لب به طعن و لعن و نفرین هم باز می‌کردند.

سابقه تکفیر در زرتشتی‌گری

202 0
ثبت نظر
1397/01/14-14:38
http://www.plus.welayatnet.com/20262

پیرامون دیوهای سلاخی شده !
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در اوستا کتاب مقدس زرتشتیان، فرازهای متعددی وجود دارد حاکی از اینکه دیوها به دست ایزدان و اشَوَنان (مؤمنان) سلاخی و با شدت سرکوب و قتل‌عام شدند. از سویی دیگر، همواره این سؤال بوده که منظور از دیوها، آیا فقط نیروهای شرور ماورائی هستند؟! یا شامل انسان‌هایی که موبدان زرتشتی از آنان دل خوشی نداشتند هم می‌شود؟! موبد «مانکجی نوشیروانجی دهالا» به این سؤال پاسخ داده است. منظور از دیو در اوستا (که بارها حکم قتل عام و کشتار آنان صادر شده) هم ارواح شریراست و هم انسان‌های بدکار و وحشیِ چادرنشین و گنهکار مصداق دیوها شمرده می‌شدند:

پیرامون دیوهای سلاخی شده !

213 0
ثبت نظر
1397/01/14-13:56
http://www.plus.welayatnet.com/20261

تشیع فردوسی در گفتار نظامی عروضی
تشیع فردوسی در گفتار نظامی عروضی

تشیع فردوسی در گفتار نظامی عروضی

220 0
ثبت نظر
1397/01/14-11:53
http://www.plus.welayatnet.com/20254

نگاهی به عظمت بی‌کرانِ هنر ایرانی اسلامی در سایت nature
این تیتر در مجله معتبر و علمی نیچر آمده است !! هنرمندان مسلمان 500 سال از پژوهشگران غربی جلوتر بودند !!! Muslim artists were 500 years ahead of western researchers. کاشی‌های اسلامی، ریاضیات پیچیده را نشان می‌دهند: آن طور که قبلا تصور می‌شد الگوهای کاشی‌کاری با پرگار و خط‌کش به دست نیامدند. یکی از ویژگی های این الگوهای مسحور کننده این است که مانند یک شبه بلور واقعی و منظم به نظر می‌رسند ولی دقیقا تکرار نمی‌شوند یکی از فیزیکدانان به نام لو می‌گوید: من حدسم این است کار آنها کاملا حساب شده بوده است آنها می‌خواستند الگویی را بدون تکرار گسترش دهند، گرچه آنها احتمالا از خواص ریاضی آنچه طراحی کرده بودند اطلاعی نداشتند، آنها نهایتا چیزی را به وجود آوردند که امروزه به عنوان یک "شبه بلور" شناخته می‌شود این الگوها بعدا در سال 1973 به وسیله راجر پنروز ریاضی-فیزیکدان بریتانیایی کشف شد این کاشی‌کاری‌ها در امام زاده درب امام اصفهان به کار رفته است

188 0
ثبت نظر
1397/01/12-19:08