سردبیر4

http://www.plus.welayatnet.com/19734

تاریخ از آنجایی خنده دار شد که سند حقوق بشر را جنایتکاران نوشتند
تاریخ از آنجایی خنده دار شد که سند حقوق بشر را جنایتکاران نوشتند

تاریخ از آنجایی خنده دار شد که سند حقوق بشر را جنایتکاران نوشتند

394 0
ثبت نظر
1396/04/14-07:39
http://www.plus.welayatnet.com/19733

انسانیت و حقوق بشر امریکایی بوی خون می‌دهد
دموکراسی به سبک امریکا انسانیت و حقوق بشر امریکایی بوی خون می‌دهد... #هواپیمای_مسافربری_ایرانی #یو_اس_اس_وینسنس #مرگ_بر_امریکا #نقد_فرهنگ_غرب

دموکراسی به سبک امریکا

283 0
ثبت نظر
1396/04/13-15:41
http://www.plus.welayatnet.com/19728

مترو تهران و مترو نیویورک !
مترو تهران و مترو نیویورک !

مترو تهران و مترو نیویورک !

242 0
ثبت نظر
1396/04/01-22:23