saman

http://www.plus.welayatnet.com/20636

واژه آرامی-عربی سَنَة (به معنی سال) در کتیبه های ساسانی
دیگر لفظ آرامی که در کتیبه‌های ساسانی وجود دارد، واژه SNT (شَنَة) است... همان لفظ عربیِ سَنَة، به معنی سال.

واژه  آرامی-عربی سَنَة (به معنی سال) در کتیبه های ساسانی

141 0
ثبت نظر
1397/11/26-08:41
http://www.plus.welayatnet.com/20635

واژه عربی-آرامی نساء (به معنی زن) در کتیبه های ساسانی
همچنین در برخی کتیبه‌های دیگر ساسانی، برای لفظ «زن» از واژه NYSH استفاده شده که در زبان آرامی به صورت نیشَه و در زبان عربی به صورت نِسَه و نسا خوانده می‌شود:

واژه عربی-آرامی نساء (به معنی زن) در کتیبه های ساسانی

133 0
ثبت نظر
1397/11/26-08:36
http://www.plus.welayatnet.com/20634

واژگان عربی-آرامیِ إمرأة در کتیبه‌های ساسانی!
در کتیبه‌های ساسانی، «زن» و «بانو» به صورت MR'T نوشته می‌شد. که این واژه همان لفظ إمرأة در زبان عربی است که به معنی «زن» است. ساسانیانِ زرتشتی برای نوشتنِ لفظ زن، وابسته به زبان‌های سامی بودند

واژگان عربی-آرامیِ إمرأة در کتیبه‌های ساسانی!

119 0
ثبت نظر
1397/11/26-08:03
http://www.plus.welayatnet.com/20633

ساسانیان برای واژه شاهنشاه از لفظ آرامیِ ملکان‌ملکا استفاده میکردند
همچنین کتیبه‌های ساسانی برای واژه شاهنشاه، از لفظ آرامیِ ملکان‌ملکا استفاده می‌کردند. این واژه همان لفظ عربیِ مَلِک به معنی «پادشاه» است:

ساسانیان برای واژه شاهنشاه از لفظ آرامیِ ملکان‌ملکا استفاده میکردند

120 0
ثبت نظر
1397/11/26-07:45
http://www.plus.welayatnet.com/20632

آب عربی-آرامی در کتیبه‌های ساسانی!
آرامی‌ها گروهی از مردمان سامی و هم‌تبار عرب‌ها بودند. آنان شدیداً بر ساسانیان و زرتشتیان تاثیر گذاشته بودند. چنانکه زرتشتیان عصر ساسانیان، در کتیبه‌های خود از واژگان آرامی-عربی استفاده می‌کردند. از جمله لفظ آب که در کتیبه‌های ساسانی به صورت 'MY نوشته می‌شد. عرب‌های شمال جزیرة العرب به آب می‌گفتند: «مای» که امروز عرب‌های خوزستان و عراق هم به همین صورت تلفظ می‌کنند.

آب عربی-آرامی در کتیبه‌های ساسانی!

132 0
ثبت نظر
1397/11/08-17:44
http://www.plus.welayatnet.com/20631

رمزگشایی از خط میخی و مسخره بازی غربی‌ها !
رمزگشایی از خط میخی و مسخره بازی غربی‌ها !

رمزگشایی از خط میخی و مسخره بازی غربی‌ها !

129 0
ثبت نظر
1397/11/05-17:18
http://www.plus.welayatnet.com/20628

هخامنشیان از خود خط نداشتند. آرامی‌ها و عیلامی‌ها برای هخامنشیان خط ساختند
هخامنشیان از خود خط نداشتند. آرامی‌ها و عیلامی‌ها برای هخامنشیان خط ساختند

هخامنشیان از خود خط نداشتند. آرامی‌ها و عیلامی‌ها برای هخامنشیان خط ساختند

رای شما -
36 0
ثبت نظر
1397/11/04-18:42
http://www.plus.welayatnet.com/20627

داریوش هخامنشی از کورش خوشش نمی‌آمد
داریوش هخامنشی از کورش خوشش نمی‌آمد

داریوش هخامنشی از کورش خوشش نمی‌آمد

123 0
ثبت نظر
1397/11/04-18:40
http://www.plus.welayatnet.com/20626

برهنگی جایی در فرهنگ ایران باستان نداشت
برهنگی جایی در فرهنگ ایران باستان نداشت

برهنگی جایی در فرهنگ ایران باستان نداشت

116 0
ثبت نظر
1397/11/04-11:56
http://www.plus.welayatnet.com/20625

مردان پارسی و همسران صیغه‌ای
مردان پارسی حق نداشتند در کنار همسران رسمی خود چیزی بنوشند، آنان فقط میتوانستند در کنار همسران صیغه ای خود چنین کنند. (هخامنشیان و ازدواج موقت)

مردان پارسی و همسران صیغه‌ای

122 0
ثبت نظر
1397/11/01-08:57